Bevestiging bloedafname op Cronos campus
Bevestiging bloedafname op Cronos campus
// Medical check-up //
Bevestiging
bloedafname
op Cronos campus
Hallo {{firstName}} {{name}},
Je boekte een afspraak voor een bloedafname op {{bloodDate}} om {{bloodTime}} bij onze bedrijfsverpleegkundige.
Plaats:
{{bloodLocation}}
Hou je aan de volgende richtlijnen om de juiste waarden van je bloedonderzoek te bepalen.
Nuchter bij bloedafname
Minimaal 8 uur voorafgaande aan de bloedafname NIET eten & NIET drinken. (eventueel een beetje water)
• Kom op tijd
Identiteitskaart meebrengen
• Urine- en stoelgangstaal meebrengen
• Bij vragen bel Cronos Care op 03 444 11 13 of Cronos Nurse op 03 450 86 86

Per post ontvang je binnenkort 2 steriele potjes voor urine- & stoelgangonderzoek met bijhorende instructies.
Gelieve deze stalen mee te brengen en af te geven aan de bedrijfsverpleegkundige op het moment van de bloedafname.
De resultaten worden met de arts besproken tijdens de medische check-up bij Attentia.
Bedankt alvast voor je medewerking!
Warme groet,
Team Care
Heb je vragen?
We zijn er voor je.
Mail ons via cronoscare@cronos.be
Confirmation prise de sang sur le campus Cronos
Confirmation prise de sang sur le campus Cronos
// Medical check-up //
Confirmation prise de sang sur le campus Cronos
Bonjour {{firstName}} {{name}},
Vous avez pris rendez-vous avec notre infirmière pour un prélèvement de sang le {{bloodDate}} à {{bloodTime}}.
Lieu:
{{bloodLocation}}
Veuillez suivre les consignes suivantes pour assurer des résultats adéquats
• Ne pas manger ou boire 8 heures avant le prélèvement.
• N’oubliez pas votre carte d’identité
• Soyez à l’heure
• Apportez vos échantillons d’urine et de selles
• En cas d’imprévu, appelez Cronos Care au 03 444 11 13 ou Cronos Nurse au 03 450 86 86

Vous recevrez deux pots stériles de prélèvement avec des instructions précis par poste.
N’oubliez pas de remettre les échantillons à l’infirmière lors de votre prise de sang.
Vous discuterez de vos résultats avec le médecin lors de la consultation chez Attentia.
Merci pour votre cooperation !
Cordialement,
Team Cronos Care
QUESTIONS ?
Nous sommes là pour vous.
Envoyez-un courriel à cronoscare@cronos.be cronoscare@cronos.be
Confirmation Blood Test
Confirmation Blood Test
// Medical check-up //
Confirmation Blood Test
Hello {{firstName}} {{name}},
You have booked an appointment with our nurse for a blood test on {{bloodDate}} at {{bloodTime}}.
Venue:
{{bloodLocation}}
Please follow these guidelines to ensure adequate results of your blood test
• Don’t eat or drink 8 hours before the blood test
• Don’ forget your ID
• Be on time
• Bring your urine and stool samples
• If you are prevented call Cronos Care 03 444 11 13 or Cronos Nurse 03 450 86 86

You will receive two sterile containers to collect urine and stool samples with clear instructions by mail at your home address.
Please deliver the samples to the company nurse at your blood test appointment.
The results will be discussed during with the doctor during your medical check-up at Attentia.
Thanks for your cooperation
Warm regards,
Team Cronos Care
QUESTIONS?
We are here for you.
Mail us at cronoscare@cronos.be