Startschot voor de Antwerp Pride 2023

De Cronos Groep was vertegenwoordigd op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Antwerp pride. Yves De Lathauwer van Cronos Care licht toe:

“Het doel van de nieuwjaarsreceptie was tweeledig.

Vooreerst was het de bedoeling om de hele gemeenschap samen te brengen en het glas te heffen op het nieuwe jaar en idem dito voorzitterschap van de Pride dat werd overgedragen.

Daarnaast werd ook het nieuwe thema van de Pride bekendgemaakt dat dit jaar Braveolutionzal zijn. Hiermee maken we de omschakeling van de zogenaamde safe spaces voor de community naar brave spaces’, zodat het LGBTQIA+ gegeven gedragen wordt vanuit de hele maatschappij en iedereen zich overal veilig en gewaardeerd kan voelen”.

Zoals elk jaar zal ook in 2023 de Antwerp Pride inzetten op gelijkheid. Niet enkel de LGBTQIA+ community wordt uitgenodigd. We moedigen iedereen aan om deel te nemen.

De Cronos Groep zal dit jaar opnieuw van de partij zijn.
Over het hoe en wat volgt binnenkort meer informatie!

De Cronos Groep werkt actief mee aan het bevorderen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen; en zet met dit initiatief in op volgende doelstellingen:

  • SDG 5: Gendergelijkheid
  • SDG 10:  Ongelijkheid verminderen
  • SDG 17: Partnerschap om de doelstellingen te bereiken