Sustainable Development Goals

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet.

Meer informatie

People

Medewerkers vormen het hart van De Cronos Groep. Als menselijk kapitaal dragen zij het bedrijf uit, ademen het in en uit, elke dag opnieuw.

We geloven er sterk in dat duurzaamheid samen gedragen moet worden.
Vanaf de eerste kennismaking bij het bedrijf en doorheen de verschillende levensfasen van de medewerker vormt duurzaam ondernemen en samenwerken een rode draad.

HIRING
CARING
INSPIRING
LISTENING
THANKING

Warme acties

Planet

Dat onze mooie planeet het soms zwaar te verduren heeft weten we allemaal. We worden ons steeds meer bewust dat ieder van ons mee moet ingrijpen, en ons (klein) steentje zullen moeten bijdragen willen we nog lang genieten van onze prachtige natuur.

Binnen De Cronos Groep zijn we hier ook bewust mee bezig en houden we bij onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk rekening met het milieu.

Heb je zelf een leuk project dat je graag met ons wil delen of heb je ideeën maar weet je niet goed hoe zelf aan de slag te gaan. Bij Cronos Care/MVO-Support ondersteunen we je graag waar mogelijk.

Hieronder delen we graag met jullie

SUSTAINABLE
ECOLOGICAL
RESPONSIBLE
ETHICAL
CONSCIENCE

Peace

Vrede… Het is jammer genoeg niet overal ter wereld mogelijk, en als individu sta je vaak machteloos te kijken naar het vele onrecht in de wereld. Vanuit De Cronos Groep proberen we alvast deze peiler mee te ondersteunen. Een interne cyberveiligheidsstrategie en een goede dialoog op de werkvloer zorgen o.a. alvast voor een veilig gevoel op de werkvloer.

HARMONY
EQUALITY
SAFETY
PARTNERSHIP
BALANCE

Prosperity

Als onderneming heb je een economische invloed op je omgeving.  Bij De Cronos Groep willen we graag stilstaan hoe we kunnen bijdragen aan duurzaamheid en welvaart. Zo ondersteunen we bv jaarlijks enkele goede doelen met een lokale impact en een kunstproject en hebben onze medewerkers aanspreekpersonen binnen de Cronos Groep.

LEGAL
SOCIAL
LOCAL
RESPONSIBLE
INNOVATIVE

Partnership

Een goede samenwerking tussen verschillende belanghebbenden is voor De Cronos Groep van groot belang. In het rijtje van belanghebbenden kunnen zowel andere bedrijven, organisaties, overheden, leveranciers, klanten, … thuis horen.
Betrokkenheid en heldere communicatie vormen steeds de basis voor een goede samenwerking. Krachtige sponsor- en partnerships zijn hier een voorbeeld van.

ENGAGING
TEAM
LOCAL
PARTICIPATE
SUPPORT

MVO / CSR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (of mvo) wordt in het Federaal Referentiekader gedefinieerd als “een continu proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces” (Bron: fgov.be). Bij Cronos Care/MVO-Support helpen we jullie graag verder bij vragen rond MVO. Als volgt een selectie van enkele interessante websites rond MVO en/of duurzaam ondernemen. Veel leesplezier! Meer info: cronoscare@cronos.be
CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY CSR CHARTER ENVIRONMENTAL POLICY LIFE-WORK BALANCE SOCIAL CONTRIBUTION ACTIVITIES

Hebben jullie vragen rond MVO of willen jullie graag zelf aan de slag, bij Cronos Care-MVO Support denken we graag met jullie mee en ondersteunen waar mogelijk.

Je kan ons contacteren op cronoscare@cronos.be.

MVO Support

MVO-Support is een onderdeel van Cronos Care, we ondersteunen jullie graag waar mogelijk in jullie MVO-beleid.

Er zijn al enkele werkgroepen actief rond MVO binnen de Cronos Groep. Heb je interesse om tot een werkgroep toe te treden, laat het ons dan weten en we sturen je de nodige informatie. Een paar keer per jaar laten we een spreker komen en/of organiseren we een workshop , hou alvast je mailbox in de gaten. Meer info: cronoscare@cronos.be

Bekijk zeker onderstaande tools die we voor jullie geselecteerd hebben en waarmee jullie al de eerste stapjes kunnen zetten richting MVO:

CSR GOALS
SHARE 2 CARE
RESPONSIBILTY
WORK IN PROGRESS
ETHICAL