Griepvaccinatie

Het coronavirus stelt onze maatschappij voor enorme uitdagingen en meer dan ooit beseffen we wat een virus kan veroorzaken. Door de coronamaatregelen hadden we vorige winter geen griepseizoen, maar deze winter zou de infectie wel eens dubbel zo hard kunnen toeslaan.

De griepvaccinatie zal ook dit jaar gefaseerd plaatsvinden per categorie (voor meer info zie kader onderaan). 

Vanuit de Cronos groep bestelden we reeds onze griepvaccins, zodra wij over de vaccins beschikken zullen we naar iedereen een uitnodiging uitsturen met de beschikbare data en locaties.  

CATEGORIE  A
(de 3 groepen hebben dezelfde en de hoogste prioriteit)

 • Groep 1: personen met een hoger risico van complicaties bij influenza  “hoogrisico-
  personen”, d.w.z. alle zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap.
  Patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische
  aandoening (ook indien gestabiliseerd) van longen, hart (uitgezonderd hypertensie),
  lever, nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, of
  neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of
  geïnduceerd); personen vanaf 65 jaar; personen die in een instelling verblijven; kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar onder chronische behandeling met acetylsalicylzuur.
 • Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector, binnen en buiten zorginstellingen
 • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als; de risicopersonen van groep 1;

kinderen jonger dan 6 maanden.

CATEGORIE B
Iedereen tussen 50 en 65 jaar, zeker als ze roken, excessief drinken en/of zwaarlijvig
(BMI > 30) zijn.

CATEGORIE C
De rest van de bevolking.

 • Kontich
 • Andere Cronos campussen
 • Bij de huisarts

Zodra de vaccins beschikbaar zijn, kunnen we starten met de organisatie van de griepvaccins op de diverse locaties.

Zodra de vaccins beschikbaar zijn, kunnen we starten met de organisatie van de griepvaccins op de diverse locaties.

 

Zodra de vaccins beschikbaar zijn, kunnen we starten met de organisatie van de griepvaccins op de diverse locaties.

Het vaccin wordt niet alleen aangeraden aan risicopersonen, maar ook aan personen die met hen in contact komen en hen kunnen besmetten.

 • Volwassenen en kinderen  met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – Chronische obstructieve longziekte), een lever- of nierziekte, diabetes, een chronische spierziekte, verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling en immuunstoornissen.
 • Zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen
 • Ook voor gezondere mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn.
 

Ja. Het griepvaccin heeft een efficiëntie van ongeveer 70%; niet 100% want de stammen in het vaccin zijn niet
altijd volledig gelijk aan de nieuwe seizoen griep. Gevaccineerde personen kunnen nog de griep krijgen, maar
meestal in een minder zware vorm.
Het griepvaccin beschermt wel enkel tegen griepvirussen. Niet tegen andere winterkwaaltjes die door totaal
andere virussen worden veroorzaakt. Zo kun je bijvoorbeeld toch nog een verkoudheid of een keelontsteking
krijgen. Nogal eens wordt dit verward met een griep. Ook tegen het SARS-CoV-2 virus beschermt dit vaccin
niet.

 

Ja. Er zitten geen schadelijke stoffen in het vaccin. Daarom mag het ook bij mensen met een verzwakte afweer
en bij zwangere vrouwen geplaatst worden. Er zijn wel tijdelijke bijwerkingen mogelijk zoals roodheid rond de
injectieplaats, lichte koorts en pijnlijke spieren.
Heel uitzonderlijk is een allergische reactie mogelijk, bijvoorbeeld wanneer je allergisch bent aan kippeneiwit.
Daarom blijf je best tot een half uur na de griepprik even rondhangen.

 

We werken op aanraden van onze preventiepartner met het tetravalente vaccin. Dit is het meest complete vaccin op de markt en wordt doorgaans aangeraden voor zwangere vrouwen.

Het trivalent vaccin beschermt tegen drie griepsoorten (twee A-types en een B-type), het tetravalent beschermt tegen vier griepsoorten (twee A-types en twee B-types). Het tetravalent vaccin heeft een bijkomende influenza B-viruscomponent.

 

November 2021

Donderdag 18 november

Schrijf je in voor een griepvaccin op donderdag 18 november
Veldkant, 39 – Care Lokaal (GLV)

Maandag 22 november

Schrijf je in voor een griepvaccin op maandag 22 november
Veldkant, 39 – Care Lokaal (GLV)

Woensdag 24 november

Schrijf je in voor een griepvaccin op woensdag 24 november
Veldkant, 39 – Care Lokaal (GLV)

Dinsdag 30 november

Schrijf je in voor een griepvaccin op dinsdag 30 november
Veldkant, 39 – Care Lokaal (GLV)

December 2021

Donderdag 2 november

Schrijf je in voor een griepvaccin op donderdag 2 december
Veldkant, 39 – Care Lokaal (GLV)

Dinsdag 7 december

Schrijf je in voor een griepvaccin op dinsdag 7 december
Veldkant, 39 – Care Lokaal (GLV)

Woensdag 8 december

Schrijf je in voor een griepvaccin op woensdag 8 december
Veldkant, 39 – Care Lokaal (GLV)