Arbeidsongeval

Het is natuurlijk de bedoeling om zo weinig mogelijk arbeidsongevallen te hebben maar wat moet je nu doen indien er zich toch een arbeidsongeval met letsel voordoet in volgende situaties :

  • bij een ernstig arbeidsongeval met meer dan 4 dagen arbeidsongeschiktheid
  • bij een ongeval woon – werk verkeer
  • bij een ongeval tijdens de werkuren
  • bij een ongeval tijdens een bedrijfsevent
Onderneem volgende stappen:
  • Verwijs je medewerker naar de dokter of spoedafdeling en laat hem/haar alvast het medisch attest meenemen zodat dit onmiddellijk door de behandelende arts kan ingevuld worden EN verwittig preventie@cronos.be . Letsel hoeft niet noodzakelijk arbeidsongeschiktheid te betekenen.
  • Laat je medewerker ook reeds het aangifteformulier invullen vanaf puntje 1 tem puntje 44.
  • Dit medisch attest dienen ze binnen de week samen met de deels ingevulde aangifte door te sturen naar preventie@cronos.be, de preventieadviseur zal dan de aangifte, preventiemaatregelen en verdere administratie in orde brengen.
Indien een ongeval enkel een kleine EHBO-tussenkomst vereist en verder zonder gevolg blijft (bv verzorging van een snijwondje) is er GEEN sprake van een arbeidsongeval en hoeft er dus verder ook niets te gebeuren. Indien je medewerker bij een ongeval betrokken raakt tijdens zijn of haar privé-tijd, mag je dit gewoon aan je HR-verantwoordelijke melden.

Carpolicy

In de company Car Policy kunnen medewerkers een antwoord vinden op alle vragen ivm een eventuele bedrijfswagen.

Het document kan je terugvinden in de Cronos Central.

Pensioen

Op deze website werden alle verzekeringsmaatschappijen verplicht om de pensioenspaarplannen van werknemers te registreren.

Werknemers kunnen hier via e-ID inloggen om hun pensioenspaarplannen bij hun verschillende werkgevers te bekijken en tegelijkertijd kunnen ze daar kijken hoelang ze nog moeten werken voor ze op wettelijk pensioen kunnen gaan.

Stoppen met werken is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het is de start van een nieuwe levensfase.

Vanuit de groep wensen we ons steentje bij te dragen om de loopbaan op een aangename manier af te sluiten en een fijne start van het pensioen te ondersteunen.

“Dankjewel”

Heb je een collega die weldra op pensioen vertrekt? Dan kan je bij Cronos Care terecht om hen nog eenmaal in de schijnwerpers te zetten. We ondersteunen jullie met een heus geheim pensioenfeest tot een geweldig én persoonlijk geschenk. Je kan hiervoor contact met cronoscare@cronos.be

Levensgebeurtenissen

Geboorte, huwelijk of samenwonen

Proficiat met deze levensgebeurtenis. Breng na de officiële gebeurtenissen en aangifte ook je verantwoordelijke op de hoogte. Dit heeft vaak invloed op je loon of sociaal statuut en moet dus ook bij HR verwerkt worden.

Rouwbegeleiding

Het rouwproces is niet evident en heeft ook invloed op je functioneren thuis en op het werk. Cronos wil ook een inspanning doen om de werknemer hierin tegemoet te komen.

Heb je hier graag meer informatie over? Contacteer cronoscare@cronos.be

Gifts

Wil je vanuit jezelf (als privé-persoon) of vanuit jouw unit/bedrijf je felicitaties of condolences overbrengen. Dan kan je bij Cronos Care terecht voor een bloemetje, geschenkje of iets dergelijks. We spreken dit samen met jou door en bezorgen op een adres naar keuze.

Opleidingen

Cronos gelooft in levenslang leren en expertise dankzij kennis. In een continu veranderende online wereld is het belangrijk om bij te blijven op het vlak van kennis en vaardigheden.

Werknemers worden uitgenodigd om opleidingen te volgen of de nodige certificaten te halen om een optimale dienstverlening aan klanten te kunnen voorzien.

De aard van je opleidingen of benodigde vaardigheden is sterk afhankelijk van je functie binnen het bedrijf en jouw persoonlijke noden.

Meerdere groepsbedrijven werken met een POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) per medewerker. Waarin er in dialoog gegaan wordt over het de gewenste ontwikkelingen en de gekozen richting. Zo stimuleren we persoonlijke groei en zelfreflectie.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met je coördinator.
Tal van opleidingen komen bovendien in aanmerking voor een premie. Meer info via cronoscare@cronos.be of cevora@cronos.be.

Tijdskrediet

Het tijdskrediet situeert zich in het kader van de reglementering op de loopbaanonderbreking. Het werd ingevoerd door de sociale partners (werkgeversfederaties en vakbondsorganisaties) en biedt werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever van de privésector de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen.

Het doel van het tijdskrediet is arbeid en privéleven beter op elkaar af te stemmen.

De werknemer in tijdskrediet kan tijdens de schorsing of vermindering van zijn arbeidsprestaties een maandelijkse uitkering krijgen van de RVA, bij wijze van vervangingsinkomen. In dat geval kunnen de geschorste of verminderde prestaties eventueel gelijkgesteld worden voor zijn pensioen.

Als werknemer kan je zelf raadplegen of je nog recht hebt op tijdskrediet. Dit kan via de website breakatwork.be of makkelijk via onderstaande knop.

Work / Life Balance

Het fileprobleem dwingt ook de bedrijfswereld na te denken over het aspect mobiliteit. In de file staan is voor niemand prettig maar is helaas een dagelijkse realiteit.

De beste woon-werk verplaatsingen zijn dan ook diegene die we kunnen vermijden.

Decentralisatie, een ruim aanbod kantoren geografisch verspreid over het ganse land, glijdende werkuren en het aspect dichter bij huis werken biedt de werknemers veel voordelen.

Maar ook samenwerken op basis van video conferences. We beschikken over diverse meeting rooms die uitgerust zijn met camera opdat mensen makkelijk kunnen overleggen zonder hiervoor samen aanwezig te zijn op 1 plek.

Het is niet uitzonderlijk om afspraken te maken met de klant waarbij medewerkers een aantal dagen per week op locatie werken en de andere dagen vanuit het kantoor en dagelijks overleg hebben met de klant.

Persoonlijke Groei

Medewerkers kunnen in volledige discretie en op eigen initiatief terecht bij diverse coaches voor de opstart van een coaching traject.

Bekijk onze Mentale Gezondheid-pagina voor een overzicht van al onze coaches!