MVO

Op weg naar de “Purpose economy”

Technologie, duurzame ontwikkeling en ondernemen, gaat dat eigenlijk wel samen?

Elk bedrijf wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zowel op businessvlak als op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (“MVO”): energie, mobiliteit, menselijk kapitaal en veel meer. Waar MVO vroeger een modewoord was, is het nu een essentieel onderdeel van processen, strategieën en beleid binnen bedrijven, wil men relevant blijven en mee de toekomst van bedrijfsprocessen én de wereld vormgeven.

Cronos Care ontwikkelt en bestendigt een groot aandeel van de MVO-missie en visie voor de Cronos Groep.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het DNA van De Cronos Groep. We willen mee schrijven aan het verhaal van de “purpose economy”, en onze bedrijven ondersteunen in zowel het commercieel als impactvol te kunnen groeien.

What’s in a name?

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen” is een breed begrip dat in verschillende contexten toegepast kan worden en waaraan we verschillende invullingen kunnen koppelen. In eerste instantie leggen we vaak de link met natuur en milieu, maar het is veel meer dan dat.

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG’s een actieplan vormen om de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.

De Cronos Groep wil mee zorg dragen voor onze planeet en mee werk maken van een duurzame wereld.

We streven ernaar om de 5 P’s in balans te brengen en verder naar elkaar te laten toegroeien, zodat we als bedrijf meer in evenwicht zijn op menselijk, milieu- en economisch vlak. Alleen zo kunnen we duurzaam groeien.

People

Medewerkers vormen het hart van De Cronos Groep. Als menselijk kapitaal dragen zij het bedrijf uit, ademen het in en uit, elke dag opnieuw. We geloven er sterk in dat duurzaamheid samen gedragen moet worden.

Als Groep willen we inzetten op het verduurzamen van hoe mensen zich voelen, en willen we tools en hulpmiddelen aanreiken om hen te ondersteunen zodat ze zich zowel op privévlak als op professioneel vlak, maximaal kunnen ontplooien. We organiseren hiervoor regelmatig activiteiten tijdens en na de werkuren, zoals bijvoorbeeld workshops en lezingen.

Daarnaast hebben we een breed aanbod omtrent mentale en fysieke gezondheid, dat we nog steeds aan het uitbreiden zijn. We volgen hiervoor ook de actualiteit op de voet en spelen hierop in (voorbeeld: COVID-19 beleid).

We maken werk van diversiteit en inclusie op de werkvloer en hebben bijvoorbeeld ook mental coaches ter beschikking.
Onze bedrijfsprocessen en personeelsbeleid nemen we regelmatig onder de loep en we sturen deze bij waar nodig.

Daarnaast leggen we een focus op onze klanten en partners en willen we hen zo goed mogelijk bijstaan in de commerciële én duurzame keuzes waar zij voor staan. We werken niet enkel voor maar vooral samen met onze klanten, om steeds een zo duurzaam mogelijk resultaat te bereiken.

Planet

Hoe gaan we om met de grondstoffen in ons bedrijf? Hoe zit het met ons energie- en brandstofgebruik, onze afvalberg, CO2-uitstoot en meer? Gebruiken we duurzame materialen?

We nemen reeds heel wat initiatieven rond deze vorm van verduurzaming door bijvoorbeeld in te zetten op een groener wagenpark, door zonnepanelen te installeren en door meer en meer te werken met herbruikbare materialen.

Ons concept Circulair zorgt ervoor dat onze kantoormaterialen en -meubilair niet op de afvalhoop beland maar een zinvol tweede leven krijgt. Deze materialen schenken we ofwel aan andere bedrijven binnen de groep ofwel aan goede doelen, scholen of vzw’s.

De Cronos Groep wil nog meer inzetten op het zorg dragen voor onze planeet binnen een bedrijfscontext. We willen preventief en pro-actief handelen waar dit mogelijk is en bekijken samen met onze verschillende departementen en deelbedrijven hoe we hen kunnen ondersteunen in verschillende topics hieromtrent, zoals bijvoorbeeld leverancierskeuze, mobiliteit, afvalbeleid en meer.

Prosperity

We definiëren prosperity als ‘welvaart’, zowel op financieel vlak als in een bredere context. Waar in traditionele bedrijven een focus is op profit en winstmaximalisatie, willen wij ons economisch handelen in balans brengen met het duurzaamheidsaspect. Een bedrijf moet winst maken om te kunnen blijven bestaan, maar hoe kunnen we dit doen én tegelijk bijdragen aan een betere wereld en aan meer duurzaamheid?

Hier kunnen we zowel denken aan bedrijfsinterne aspecten zoals outsourcing, duurzame infrastructuur, en dergelijk meer; als aan bedrijfsexterne aspecten: welk soort klanten willen we aantrekken en welk soort projecten willen we uitvoeren?

Ook ondersteunen we jaarlijks enkele goede doelen met een lokale impact.

We handelen ethisch en duurzaam, zowel binnen ons bedrijf als met onze klanten en partners, met het oog op ‘prosperity for all’.

Peace

De Cronos Groep wil rechtvaardige, inclusieve en vreedzame samenlevingen bevorderen.

Zo ondersteunen we een aantal projecten in het buitenland die lokale communities helpen (voorbeeld: Children of Lima).

Daarnaast organiseren we specifieke trajecten voor erkende vluchtelingen die aan de slag willen in de IT-sector. Door hen aan de slag te helpen in één van onze deelbedrijven, zetten we in op talent en op het uitbouwen van een meer inclusieve maatschappij.

We steunen solidariteitsacties die Cronosieten organiseren in het kader van acute noodsituaties die zich voordoen in de wereld, en dit zowel op logistiek, organisatorisch als financieel vlak.

Partnership

Een goede samenwerking tussen verschillende stakeholders is voor De Cronos Groep van groot belang.
In het rijtje van belanghebbenden kunnen zowel andere bedrijven, organisaties, overheden, leveranciers, klanten, … thuishoren.

Daarnaast gaan we partnerships aan met sectorspecifieke bedrijven, hetzij
voor specifieke vragen (voorbeeld: audit door Carbon-Alt-Delete) of voor bredere vragen omtrent duurzaamheid (voorbeeld: Voka en Cifal Flanders).

 

Betrokkenheid en heldere communicatie vormen steeds de basis voor een goede samenwerking.
Krachtige sponsor- en partnerships zijn hier een voorbeeld van.

Aan de slag! Waar maak jij het verschil?

Wil je graag meer weten hoe Cronos jouw initiatief of idee kan ondersteunen?
We denken graag met jullie mee!
Je kan ons contacteren op cronoscare@cronos.be.