Inclusiviteit in media en marketing:

Keynote door Clusity

Over diversiteit en inclusie is al veel gezegd en geschreven; maar nog altijd staan we voor specifieke uitdagingen om de bedrijfswereld diverser en inclusier te maken.

Op 31 augustus organiseerde Clusity, onderdeel van de Cronos Groep, een keynote gegeven door Soraya Hayani en Kristel Vanderlinden, over het belang van inclusiviteit in media en marketing, en bij uitbreiding dus ook in de maatschappij waar we allen deel van uitmaken en deze mee vormgeven.

Het uitgangspunt van Clusity en van de keynote is “betterment”: Hoe kunnen we in de kijker zetten wat we al goed doen? Hoe kunnen we het nog beter doen? Wie of wat kan ons hierbij helpen?

Tijdens de keynote wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe marketingbedrijven omgaan met diversiteit en inclusie, en wordt bijvoorbeeld ook het belang van samenwerken met experten aangehaald voor wat betreft het inclusiever maken van marketing- of werfcampagnes. Zo is het bijvoorbeeld niet voldoende om vacatureteksten genderneutraal te maken (“wij werven aan: M/V/X”); maar is het evenredig belangrijk om aandacht te besteden aan hoe de vacaturetekst wordt opgemaakt. Zo worden mannen en vrouwen aangetrokken door andere woorden en zinsconstructies en zijn er nog tal van andere belangrijke zaken waar rekening mee moet gehouden worden om een vacature echt inclusief te maken.

Dit geldt ook voor communicatiecampagnes van merken zelf. Als consument zien we enkel het eindproduct: een affiche of poster; genderneutrale kledij; … Hier gaat heel veel denkwerk met experten en focusgroepen aan vooraf. Grote merken doen dit trouwens voor diversiteit in het algemeen – niet enkel genderdiversiteit.

In de presentatie die gegeven werd, kunnen jullie een aantal voorbeelden van campagnes terugvinden ter inspiratie. Als conclusie krijgen we 6 actiepunten mee, om zelf mee aan de slag te gaan:

  1. Verbintenis
  2. Courage
  3. Kennis van vooroordelen
  4. Curiositeit
  5. Culturele intelligentie
  6. Samenwerking

Wil je zelf graag als bedrijf bekijken hoe je een meer inclusief en divers aanwerf- of marketingbeleid kan voeren? Neem dan gerust contact op met diversiteit@cronos.be, zodat we jou meteen met de juiste personen in contact kunnen brengen!

Clusity is een nieuw initiatief binnen Cronos, dat focust op het aantrekken van meer vrouwen in tech. Dit doen ze door onder andere het organiseren van seminaries, workshops en events. Bekijk hier alle aankomende events: https://www.clusity.be/roots-events