Medical Check-up
– Medical Check-up –
// health //
Medical Check-up
& slaaptest
Voor 45+ medewerkers
// health //
Medical Check-up
& slaaptest
Voor 45+ medewerkers
45-plus medewerkers ontvangen 2-jaarlijks een vrijblijvende uitnodiging om deel te nemen aan een gratis medical check-up, georganiseerd vanuit De Cronos Groep. Hiervoor werken we samen met Attentia, gespecialiseerd in onder meer gezondheid en welzijn op het werk.

HET PROGRAMMA
MEDISCHE CHECK-UP
Bloed-, urine- en stoelgangonderzoek ECG in rust en bij inspanning
ALGEMEEN KLINISCH ONDERZOEK
Ogen – KNO – huid – hart – longen – buik – neurologie – botten & gewrichten
FUNCTIETESTEN
Gehoor, ogen en longen
KANKEROPSPORINGSONDERZOEKEN
Borst- en prostaatonderzoek
VRIJBLIJVENDE SLAAPTEST
Thuis uit te voeren
HET VERLOOP
Je wil deelnemen
aan de check-up?
FASE 2: BLOEDAFNAME
Je plant een bloedafname voor de medical check-up bij Cronos of een priklocatie in je buurt.
DE RESULTATEN
Een 4-tal weken na het onderzoek ontvang je een persoonlijk rapport. Omwille van de confidentialiteit wordt dit rapport naar je thuisadres gestuurd. Cronos heeft geen inzage.
FASE 1: STOELGANG- & URINE-ONDERZOEK
Hiervoor ontvang je per post de nodige materialen. Stalen lever je in op de dag van de bloedafname.
FASE 3: DE CHECK UP
Onderzoeken en bespreking persoonlijke resultaten door een verpleegkundige en arts in één van de Attentia Centra.
VRIJBLIJVENDE SLAAPTEST
Wie dat wenst kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven om een sensor thuis te ontvangen. Dankzij de innovatieve Sunrise sensor kan je thuis je slaappatroon testen, in je eigen omgeving. De data kunnen via een app op de smartphone worden uitgelezen en de resultaten worden tijdens je medical check-up besproken met de arts.
HET VERLOOP
FASE 1: STOELGANG- & URINE-ONDERZOEK
Hiervoor ontvang je per post de nodige materialen. Stalen lever je in op de dag van de bloedafname.
FASE 2: BLOEDAFNAME
Je plant een bloedafname voor de medical check-up bij Cronos of een priklocatie in je buurt.
FASE 3: DE CHECK UP
Onderzoeken en bespreking persoonlijke resultaten door een verpleegkundige en arts in één van de Attentia Centra.
VRIJBLIJVENDE SLAAPTEST
Wie dat wenst kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven om een sensor thuis te ontvangen. Dankzij de innovatieve Sunrise sensor kan je thuis je slaappatroon testen, in je eigen omgeving. De data kunnen via een app op de smartphone worden uitgelezen en de resultaten worden tijdens je medical check-up besproken met de arts.
DE RESULTATEN
Een 4-tal weken na het onderzoek ontvang je een persoonlijk rapport. Omwille van de confidentialiteit wordt dit rapport naar je thuisadres gestuurd. Cronos heeft geen inzage.
EXTRA INFO
INSCHRIJVEN:
LET OP ! Controleer zorgvuldig je agenda voor je een afspraak maakt.
Schrijf Je in
Medical Check-up
Medical Check-up
// SANTÉ //
Check-up médical
& test de sommeil
PROGRAMME 45+
// SANTÉ //
Check-up médical
& test de sommeil
PROGRAMME 45+
Nous invitons tous les employés de +45 ans à s’inscrire pour le check-up médical bisannuel optionnel et gratuit. Le bilan de santé est organisé par le Cronos Groep en partenariat avec Attentia, notre spécialiste en médecine de travail.

PROGRAMME
CHECK-UP MÉDICAL
Examen sanguin, des urines et des selles ECG de repos et à l’effort
EXAMENS CLINIQUE GÉNÉRAUX
Ophtalmo – ORL – dermatologique – cardio – pulmonaire – gastroentérologique – neurologique – os & articulations
TEST DE FONCTIONS
Auditif, ophtalmologique et pulmonaire
DÉPISTAGE DU CANCER
Des seins et de la prostate
TEST DE SOMMEIL OPTIONNEL
Autotest à domicile
DÉROULEMENT
Vous souhaitez participer au
check-up médical
PHASE 2: TEST SANGUIN
Planifier le prélèvement sanguin chez Cronos ou dans un laboratoire d’analyse de votre choix avant le check-up médical.
LES RÉSULTATS
Environ quatre semaines après le bilan vous recevrez votre rapport individuel chez vous. Comme cette information est strictement confidentielle Cronos n’a pas accès à votre dossier médical.
PHASE 1 : Test des urines et des selles
Les pots stériles seront livrés à domicile. Les échantillons doivent être remis le jour du prélèvement sanguin.
PHASE 3: LE CHECK-UP
Analyse des tests et des résultats par le médecin et l’infirmier·ière à l’un des centres médicaux d’Attentia.
TEST DE SOMMEIL OPTIONNEL
Vous avez le choix de vous inscrire pour un test de sommeil que vous recevrez chez vous. Le Sunrise sensor innovateur vous permet d’enregistrer votre rythme de sommeil chez vous. Les données sont ensuite lues par une application sur votre smartphone et les résultats seront analysés par le médecin lors de votre check-up médical.
DÉROULEMENT
PHASE 1 : Test des urines et des selles
Les pots stériles seront livrés à domicile. Les échantillons doivent être remis le jour du prélèvement sanguin.
PHASE 2: TEST SANGUIN
Planifier le prélèvement sanguin chez Cronos ou dans un laboratoire d’analyse de votre choix avant le check-up médical.
PHASE 3: LE CHECK-UP
Analyse des tests et des résultats par le médecin et l’infirmier·ière à l’un des centres médicaux d’Attentia.
TEST DE SOMMEIL OPTIONNEL
Vous avez le choix de vous inscrire pour un test de sommeil que vous recevrez chez vous. Le Sunrise sensor innovateur vous permet d’enregistrer votre rythme de sommeil chez vous. Les données sont ensuite lues par une application sur votre smartphone et les résultats seront analysés par le médecin lors de votre check-up médical.
LES RÉSULTATS
Environ quatre semaines après le bilan vous recevrez votre rapport individuel chez vous. Comme cette information est strictement confidentielle Cronos n’a pas accès à votre dossier médical.
INFO SUPPLéMENTAIRE
Inscription:
Attention ! Veuillez contrôler votre agenda avant de prendre votre rendez-vous
Inscrivez-vous
Medical Check-up
– Medical Check-up –
// health //
Medical Check-up
& Sleep Test
45+ employees
// health //
Medical Check-up
& Sleep Test
45+ employees
Our 45+ co-workers are invited to sign up for an optional two-yearly medical check-up, organised by the Cronos Groep and completely free of charge. For specialised health and wellbeing at work services, we partner with Attentia.

PROGRAMME
MEDICAL CHECK-UP
Blood-, urine- and stool tests, resting and effort ECG
GENERAL CLINICAL EXAMINATION
Ophthalmic – ENT – dermatological – cardiological – pulmonary – gastroenterological – neurological – bone & joint examination
FUNCTION TESTS
Auditory, ophthalmic, and pulmonary
CANCER SCREENING
Breast and prostate examination
OPTIONAL SLEEP TEST
Self-test at home
PROCESS
You want to participate?
PHASE 2: BLOOD TEST
Plan a blood test before your medical check-up at Cronos or a laboratory of your choice.
THE RESULTS
Approximately four weeks after your consultation you will receive an individual report. It is strictly confidential and will therefore be sent to your home address. Cronos has no access to your medical record.
PHASE 1: STOOL & URINE TEST
The required recipients will be sent to your home address. Samples must be delivered the day of the blood test.
PHASE 3: THE CHECK-UP
Tests and result assessment with the nurse and doctor at one of the Attentia medical centers.
OPTIONAL SLEEP TEST
You have the option to register for a free sleep test which will be sent to your home address. The innovative Sunrise sensor allows you to test your sleep pattern at home, in your own environment. The data can be read via a smartphone app and the results will be discussed with the doctor during your medical check-up.
PROCESS
PHASE 1: STOOL & URINE TEST
The required recipients will be sent to your home address. Samples must be delivered the day of the blood test.
PHASE 2: BLOOD TEST
Plan a blood test before your medical check-up at Cronos or a laboratory of your choice.
PHASE 3: THE CHECK-UP
Tests and result assessment with the nurse and doctor at one of the Attentia medical centers.
OPTIONAL SLEEP TEST
You have the option to register for a free sleep test which will be sent to your home address. The innovative Sunrise sensor allows you to test your sleep pattern at home, in your own environment. The data can be read via a smartphone app and the results will be discussed with the doctor during your medical check-up.
THE RESULTS
Een 4-tal weken na het onderzoek ontvang je een persoonlijk rapport. Omwille van de confidentialiteit wordt dit rapport naar je thuisadres gestuurd. Cronos heeft geen inzage.
EXTRA INFORMATION
Registration:
Please check your calendar before making your appointment
For the medical check-up
Register