Pensioen

Op deze website werden alle verzekeringsmaatschappijen verplicht om de pensioenspaarplannen van werknemers te registreren.

Werknemers kunnen hier via e-ID inloggen om hun pensioenspaarplannen bij hun verschillende werkgevers te bekijken en tegelijkertijd kunnen ze daar kijken hoelang ze nog moeten werken voor ze op wettelijk pensioen kunnen gaan.

Naar Mypension.be

Stoppen met werken is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het is de start van een nieuwe levensfase.

Vanuit de groep wensen we ons steentje bij te dragen om de loopbaan op een aangename manier af te sluiten en een fijne start van het pensioen te ondersteunen.

Naar Pensioen in zicht

Menu