Preventiedienst

preventie

Elke werkgever heeft de wettelijke verplichting actief mee te werken aan het welzijn van de werknemers op het werk.
Om dit te waarborgen hebben we een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk.

Voor taken die de interne dienst niet zelf kan vervullen, kunnen we aanvullend een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. We werken hiervoor samen met Attentia.

De interne dienst moet bovenal advies geven, maar heeft ook andere taken en opdrachten.

Zoek je meer informatie of praktische documenten, klik door naar cronoscentral.be > Mijn Cronos > Cronos documenten.

Heb je vragen of opmerkingen omtrent welzijn en preventie op het werk kan je de interne preventiedienst contacteren via preventie@cronos.be

Waarvoor kan je bij de preventiedienst terecht?

 • meewerken aan de identificatie van aanwezige risico’s (ergonomie, brandpreventie, grensoverschrijdend gedrag, burn-out, event safety …)
 • het opstellen van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan;
 • deelnemen aan het onderzoek naar de oorzaak van arbeidsongevallen;
 • aangiften van de arbeidsongevallen aan de verzekeringsmaatschappij
 • advies verlenen bij het opstellen van instructies, over informatie, onthaal en vorming van de werknemers;
 • antwoord geven op alle vragen van de werknemers over de toepassing van de wetgeving;
 • meewerken aan het uitwerken van een interne noodprocedure;
 • mee ondersteunen bij het organiseren van brandevacuatie oefening ;
 • het organiseren van eerste hulp;
 • burn-out preventie bespreekbaar maken;
 • aanspreekpunt inzake algemeen welzijn van de werknemers in het kader van preventie
Menu