Tijdskrediet

Het tijdskrediet situeert zich in het kader van de reglementering op de loopbaanonderbreking. Het werd ingevoerd door de sociale partners (werkgeversfederaties en vakbondsorganisaties) en biedt werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever van de privésector de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen.

Het doel van het tijdskrediet is arbeid en privéleven beter op elkaar af te stemmen.

De werknemer in tijdskrediet kan tijdens de schorsing of vermindering van zijn arbeidsprestaties een maandelijkse uitkering krijgen van de RVA, bij wijze van vervangingsinkomen. In dat geval kunnen de geschorste of verminderde prestaties eventueel gelijkgesteld worden voor zijn pensioen.

Als werknemer kan je zelf raadplegen of je nog recht hebt op tijdskrediet. Dit kan via de website breakatwork.be of makkelijk via onderstaande knop

Menu